You are here

2percenta

 

 2%

2% dane pre Extreme Obstacle Runners

Tento rok máte možnosť podporiť náš tím Extreme Obstacle Runners poukázaním 2% dane. Dane nám poukáže daňový úrad. Vy nebudete platiť nič, iba vyplníte príslušné tlačivá, aby daňový úrad vedel previesť časť Vami zaplatených daní na účet Nadácie Ingenium. Rovnako môžu postupovať aj firmy - právnické osoby. Teda ak máte možnosť ovplyvniť, kam pošle Vaša firma, Váš zamestnávateľ 2% dane, tak ich môžete upozorniť aj na túto možnosť. Firmy môžu rozdeliť svoje 2% dane aj viacerým prijímateľom.
 

 

Takto získané prostriedky budú použité na podporu našich členov.

Čo budete potrebovať? 

1. Potvrdenie o zaplatení dane (od Vášho zamestnávateľa)

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Dokument stiahnete v prílohe nižšie.

3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/d
oručte tieto formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska

V prípade komplikácií alebo otázok nás neváhajte kontaktovať na extremeobstaclerunners@gmail.com,Ďakujeme!

Attachment: