You are here

2% dane

 

Tento rok máte možnosť podporiť náš tím Extreme Obstacle Runners poukázaním 2% z dane. Dane nám poukáže daňový úrad. Vy nebudete platiť nič, iba vyplníte príslušné tlačivá, aby daňový úrad vedel previesť časť Vami zaplatených daní na účet nášho združenia. Rovnako môžu postupovať aj firmy - právnické osoby. Teda ak máte možnosť ovplyvniť, kam pošle Vaša firma, Váš zamestnávateľ 2% dane, tak ich môžete upozorniť aj na túto možnosť. Firmy môžu rozdeliť svoje 2% dane aj viacerým prijímateľom. Pokiaľ ste si nie istí či chcete poukázať 2 % práve nám, podporte nadáciu, ktorú podporujeme aj náš tím a je ňou Svetielko Nádeje, bola by škoda, aby Vaše 2 % prepadli v prospech štátu.

Takto získané prostriedky budú použité na podporu našich členov, chod združenia a skvalitnenie našej tréningovej prípravy.

Čo budete potrebovať?

1. Potvrdenie o zaplatení dane (od Vášho zamestnávateľa)

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte meno, dátum narodenia a všetky Vaše iniciály + výšku zaplatenej dane (políčko č. 12) + sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane (políčko č. 13), tú si musíte vypočítať z formuláru, ktorý ste dostali od zamestnávateľa, tam je uvedená výška zaplatenej dane napr. 1100 €, ktorú ste odviedli, tú musíte vynásobiť x 0,02 = 22 € táto suma sú 2% dane, ktorú uvádzate do dokumentu, ktorý si v prílohe nižšie na stiahnutie, naše údaje sú už predvyplnené. Nezabudnite na Váš podpis ako Podpis daňovníka + dátum.

3. Najneskôr do 30. apríla 2020 zaneste tieto 2 formuláre (1. potvrdenie o zaplatení dane (zamestnávateľ) a 2. vyplnené vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (v prilohe)) daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

V prípade komplikácií alebo otázok nás neváhajte kontaktovať na extremeobstaclerunners@gmail.com.

Ďakujeme každému poskytovateľovi 2% z dane!